Home

Vejen er banet for byggeri på Valdemarsvej

Den grundejer, som havde klaget over dispensationerne til byggeriet på Valdemarsvej overfor Natur og Miljøklagenævnet har ikke fået medhold. Det betyder, at vejen nu er banet for at byggeriet kan opføres. Sjælsøe, som står bag byggeriet, er dog i mellemtiden ved at gå konkurs, så det står hen i det uvisse, hvornår der vil blive bygget på grunden.