Home

Parkeringsregulativ

Til orientering kan det oplyses, at Egedal Kommune netop har godkendt en revidering af parkeringsregulativet for kommunen. Det betyder primært, at det indskærpes, at køretøjer over 3500 kg fremover kun må parkere på anviste pladser i kommunen. Almindelige personbiler kan holde som hidtil. Læs evt. parkeringsregulativet her.