Home

Møde om trafik på stamvejen

Trafikudvalget i grundejerforeningen har inviteret en af kommunens vejeksperter til et møde for at diskutere løsninger for trafikdæmpning på stamvejen. Trafikudvalget havde peget på indsnævringer af stamvejen, men det er måske ikke en optimal løsning på så lille en vej.

Mødet afholdes mandag d. 6. februar kl. 15 i fælleshuset. Grundejere, som er interesserede i at lytte med eller diskutere løsninger for at sænke farten på bilerne på stamvejen er meget velkomne til at møde op, så vi kan få en god diskussion af mulighederne og udfordringerne.